FAXES L-TEST

2012-02-12

Besiktningsmän: Glenn Andersson och Patrik Malmberg

 

TILLGÄNGLIGHET: Tillgänglig öppen

HÅRDHET: Måttligt hård (Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker.)

ARBETSLUST: Stor (Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust.)

TEMPERAMENT: Mycket livlig (Mycket uppmärksam, störs något av omgivningen.)

NERVKONSTITUTION: Måttligt nervfast (Något okoncentrerad, något svårt med avreaktion och/eller inslag av    felbeteenden.)

DÅDKRAFT/MOD: Självständig, tid eller hjälp vid enstaka situation.

                           Inga problem i några miljöer.

FÖRSVARSLUST: Liten (Svarar tveksamt eller avvaktar.)

SKÄRPA: Obetydlig (Få aggressiva signaler.)

SKOTTFAST: Ja

______________________

Lämplig att prövas som patrullhund.

Lämplig att prövas som polisiär sökhund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

____________________

Övrigt:

En ung trevlig hane som ger ett något omoget intryck. Hunden har en rejäl motor vad gäller både kampbitarna och söklust/föremålsintresse. Han styr väl i de flesta testmoment, både när det gäller moment av emotionell art och koncentrationskrävande moment. När han väl tagit en retning koncentrerar han sig väl trots sitt livliga temperament. Hunden visar väldigt få tydliga rädsleyttringar under testen. Trots stort engagemang och stora förväntningar går hunden ner i stressnivå snabbt efter aktivitet. Hunden är bra i sitt förhållningssätt mot främmande människor. Hundens livliga temperament gör att han ibland störs och letar intryck utan yttre retning och han har en klar tendens att snabbt skapa sig förväntningar. Hunden har i dagsläget inte utvecklat något försvarsarbete men detta enligt undertecknade att utvecklas med rätt riktad träning.

Hunden gör en stabil test för sin ålder och styr, trots sitt livliga temperament, mestadels väl genom testen. Hunden är fortfarande något "valpig" i sitt sätt utan att vara socialt låg mot sin omgivning. Med rätt riktad träning bedöms hunden ha en god prognos mot varje form av tjänstebruk.