FRASSES L-TEST

13 juni 2006, Tullinge

 

1. TILLGÄNGLIGHET             Tillgänglig och öppen        Låter sig hanteras

2. KAMPLUST                         Stor (pil neråt)                    Bra bett som är djupt och fast.
                                                                                               Skulle ha större jakt.

3. TEMPERAMENT                  Livlig                                   Uppmärksam

4. SKÄRPA                               Obetydlig                            Få aggressiva signaler.

5. FÖRSVARSLUST                Obetydlig                             Avvaktar, backar.

6. NERVKONSTITUTION        Måttligt nervfast (pil upp) Ngt okoncentrerad, bra avreaktioner.

7. HÅRDHET                            Något vek                           Visar minnesbilder.

8. DÅDKRAFT                          Liten                                    Behöver hjälp.

9. SKOTTFASTHET                Skottfast                            Obefintlig reaktion.

 

" En ung hund som testas en mycket varm dag. Han har en bra kamp och en bra söklust. Den jaktliga delen kunde vara något högre. Släpper också bytet relativt snabbt. Hunden har ett lågt aggressionspaket. Visar lite vid särskilt skärpeprov. Testad i miljö och är något, något påverkad av belastning. I övrigt inga inskränkningar. Mörker ej prövad."