Tillgänglighet koeff: 15 Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt koeff: 8 Stor +3
Kamplust, social koeff: 6 Måttlig +3
Temperament koeff: 10 Livlig +3
Skärpa koeff: 5 Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Försvarslust koeff: 5 Liten +1
Nervkonstitution koeff: 35 Relativt nervfast +2
Hårdhet koeff: 8 Måttligt hård +3
Dådkraft koeff: 8 Mycket Stor +3
Skottfasthet Skottfast +
Resultat Godkänd 245 poäng

Domare Anne Ohlsson och Lennart Hultqvist

 

Åter resultat