TRÄNING PÅ KLUBBEN MED FREDRIK OCH LEXX

 

      
boink - boink


Fritt följ ... kan man väl säga kanske :-)
 

   
Skälla på Hussan är aldrig fel.


Skiftbyte


Lillebror


Hur vacker kan en hund bli ... egentligen?

NIXX MED SIN BOLL:

    

    

 

EN MEDELSTOR SCHÄFERS DILEMMA:

   

    
Bra satsat hälften vunnet ... ibland :-).

   
Kajsa-K på språng - bröt hon benet ?! Nänä.

  
Krypa bör man annars dör man.


Hopp-sitt?


Jonas och Fredrik

DET BÖRJAR MED BRANDSLANG OCH SLUTAR MED EN BUSE:

  
 

   

   

  

LEXX