TRÄNING I VOMB I MARS 2007

 

 
Lotta och Mariana memorera legor och Oskar ... gäspar :-)


Asti, Anette och Lotta på väg till spåret.

RILLE SPÅRAR:

 
Rille ger begreppet "låg nos" och "trycka ner sig i spåret" en ny innebörd ...

 
Här i brötet är det nåt ... Ett träd hängandes i bakbenet är väl inget att pipa om :-)


Pinne var det här!


Hej å hå vad det går!


En pinnipinn till!


3 livs levande spårstörningar.


Ovidkommande aktiviteter *hehe*

HOBBE SPÅRAR:


Spårgump :-)


Så var de iväg.

 
Stilstudie och apportbetalning i form av en bit dansk pölse ('norv).


Amen va' e' de' här? Djungelspår?!

 
Här svänger det som satan :-)


Slutet gott ...


... gottet slut!


Anette hade chokkela'kakor med sig :-)

 
Snitsel- och apportutdelning.                                Bert

    
Vår Hobbe (Tretjaks Titan)

  
Makarna Bergström med varsitt odjur :-)